Als je bij de brandweer, een ambulancedienst, de politie of Defensie werkt, dan kun je geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen. Je kunt daardoor uit balans raken. Het is belangrijk dat er dan mensen zijn op wie je terug kunt vallen. Voor een luisterend oor, begrip en begeleiding.

Aandacht voor je veerkracht

De training ‘Aandacht voor je veerkracht’ is bedoeld voor alle medewerkers van brandweer en veiligheidsregio’s die bij de uitvoering van hun werk te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen. De training is ook geschikt voor leidinggevenden en medewerkers die betrokken zijn bij personele nazorg.

Het gaat om een ‘blended’ training. Deelnemers volgen thuis een e-module Aandacht voor je veerkracht en nemen vervolgens deel aan een begeleide bijeenkomst.

Dit aanbod is ontwikkeld door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Veiligheidsregio’s hebben toegang tot de e-module via de online leeromgeving ELO voor veiligheidsregio’s.

Op verzoek kan ik als begeleider van de training ‘Aandacht voor je veerkracht’ worden ingezet, In januari 2020 volgde ik de Train de Trainer voor deze module.

Informeer bij het IFV voor meer informatie over het aanbod:

Meer weten? Ik vertel je er graag over. Klik hier voor mijn contactgegevens.

Steunpunt in veiligheid, ook voor jou

Defensie, politie en veiligheidsregio’s hebben ieder een landelijk steunpunt, waar (oud-)medewerkers terecht kunnen voor hulpvragen en doorverwijzing.

Deze personele zorg is een aanvulling op de collegiale nazorg en ondersteuning die de werkgevers voor hun mensen organiseren.

Klik voor meer informatie op onderstaande weblinks.