Kriebelige lijn, 

Mooi turquoise blauw, 

Als de boeg van een schip op het water voor de kustlijn met een plukje groen,

Wachters, 

Het is wel spannend, 

Wat er is voor de boeg en het slaat in, 

Het is niet te houden, 

De paarse zee kolkt en het strand wacht rustig af, 

Wat kan het anders doen dan wachten

Het verlangt naar het licht aan de horizon.

En kijk

Daar komt iets langszij

Ook paar en blauw maar van een andere orde

Waar leidt het me naartoe?

Wat wil zich openbaren?

Het lijkt wel of de groene wachters op het strand daarop wachten

De kriebel blijft,

Wat gebeurt er op die rand?

Het voelt spannend als de tinteling op mijn huid

Als het vuur dat zich mengt met het water

Of spruit het er juist uit

De lijnen tonen zich ook boven.

Het is een landschap van kleurlijnen. 

Alette Smeenk

29 september 2021

Creatieve schrijfopdracht

Met dank aan Miranda Schellevis

en de Podcast Master Academy