Ik werk als zelfstandig coach samen met de VitaliteitsGroep.

De VitaliteitsGroep biedt een breed palet van mogelijkheden en interventies die multidisciplinair en naast elkaar kunnen worden ingezet. Tijdigheid, intensiteit, regelmaat, contact en aandacht zijn cruciaal bij burn-out trajecten.Na de opstart van een traject en de verkenning van de problematiek zetten we snel in op een samenspel van verschillende methodieken die het meest aansluiten bij de problematiek. Dankzij een landelijke coachpool van professionals kunnen we maatwerk bieden op het gebied van coaching, stress regulatie en therapeutische interventies.

Meer info: